Garanties

Onder garantie vallen eventuele fabricagefouten. De garantie is uitsluitend beperkt tot kosteloze vervanging of herstel van onderdelen. Port en arbeidsloon zijn niet bij de garantie inbegrepen, evenals reparaties, welke voortvloeien uit een verkeerd gebruik van het apparaat en bij eigen poging tot reparatie.

bamix

HUISHOUDELIJK GEBRUIK
Met uw aankoopbewijs heeft u recht op 2 jaar garantie op de door u gekochte bamix® en levenslang garantie op de motor na datum van aankoop, mits deze is gekocht vanaf 1 april 2020.

PROFESSIONEEL GEBRUIK
Met uw aankoopbewijs heeft u recht op 1 jaar garantie op de door u gekochte bamix® en 2 jaar garantie op de motor na datum van aankoop, mits deze is gekocht vanaf 1 januari 2012.

CORDLESS
Met uw aankoopbewijs heeft u recht op 5 jaar garantie op de door u gekochte bamix® en het oplaadstation (2 jaar op de accu) na de datum van aankoop.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie:
Schade vanwege ondeskundig gebruik, normale slijtage of normaal gebruik, alsook gebreken die een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde of de werking van het apparaat. De garantie vervalt als reparaties door onbevoegden worden uitgevoerd of geen originele bamix®-vervangonderdelen worden gebruikt.

Adres reparatie zendingen:
BV Bodart & Co
Terbekehofdreef 60-62
2610 Wilrijk
Belgium

BVBA Bodart & Co

Service hotline
03 260 67 64

E-mail
Helpdesk@bodartservicehouse.be

Bereikbaarheid
Maandag
8u30 – 12u00 & 14u00 – 17u00
Dinsdag tot vrijdag
8u30 – 17u00
Zaterdag
9u00 – 13u00 (uitgezonderd in juli en augustus)

Adres reparatie zendingen
BV Bodart & Co
Terbekehofdreef 60-62
2610 Wilrijk
Belgium